Nieuws

ND Géén gebondenheid van huurder aan huishoudelijk reglement van VvE (2012.18.2011)

04-05-2012

Verhuurder is eigenares van een aantal appartementen. Eén van de appartementen wordt gehuurd door een huurder die een schotelantenne wil laten plaatsen; dit verzoek wordt door de verhuurder toegestaan. Het huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) bepaalt dat aan het gebouw geen schotelantennes mogen worden bevestigd. De inhoud van het huishoudelijk reglement maakt geen deel uit van de huurovereenkomst.
In dit geding heeft de verhuurder, vermoedelijk teruggefloten door de VvE, gevorderd dat de huurder wordt bevolen de schotelantenne te verwijderen, onder verbeurte van een dwangsom. Nadat de kantonrechter de vordering had afgewezen, heeft het hof de vordering van verhuurder alsnog toegewezen.
De HR heeft geoordeeld dat een huurder niet op grond van art. 5:120 lid 2 BW, waarin wordt gesproken over “het reglement”, gebonden is aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van de VvE. Volgens de HR (r.o. 3.3.2) is het in art. 5:120 lid 2 vermelde reglement het reglement, bedoeld in art. 5:111 onder d en art. 5:112 BW; hiermee wordt bedoeld het splitsingsreglement, dat opgenomen moet zijn in de splitsingsakte.
Het in de splitsingsakte opgenomen reglement mag – blijkens art. 5:111 onder d – weliswaar verwijzen naar een modelreglement en hoeft derhalve niet alle van toepassing zijnde voorschriften zelf te bevatten, maar het hof heeft niet vastgesteld dat het reglement waarop de verhuurder zich beroept – het huishoudelijk reglement – deel uitmaakt van het splitsingsreglement of enig modelreglement waarnaar in het splitsingsreglement wordt verwezen (r.o. 3.3.3.). De HR verwijst de zaak.
De annotator schrijft dat een huurder op diverse manieren aan een huishoudelijk reglement kan worden gebonden:

- In de splitsingsakte zelf of in het splitsingsreglement zal duidelijk moeten zijn opgenomen dat het huishoudelijk reglement onderdeel is van de splitsingsakte of het splitsingsreglement.
- Op grond van art. 24 Modelreglement 1992 en art. 35 Modelreglement 2006 kan een huurder ook worden gebonden aan het huishoudelijk reglement door een separate schriftelijke verklaring van de huurder, waarin de huurder instemt met de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
- Verhuurder kan in de huurovereenkomst opnemen dat de huurder gehouden is om het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement na te komen.
- De VvE heeft altijd nog de mogelijkheid om de huurder te binden aan regels betreffende het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, waarna een appartementseigenaar op grond van art. 5:128 lid 2 BW een gebruiker kan vragen te verklaren of hij bereid is het besluit na te leven.

Hoge Raad, 10 februari 2012, JIN 2012, nr. 63, m.nt. P.C.M. Kemp (FS)

« Terug naar overzicht nieuws

Volg ons op

Sdu LinkedInScherp in Notariaat twitterRSS Feed

Winkelwagen icon_cart

Gratis nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter als u de gratis ScherpinNotariaat e-nieuwsbrief wilt ontvangen met het laatste nieuws.


Volg ons op

Scherp in Notariaat Linkedin
Scherp in Notariaat
 
Scherp in Notariaat Twitter
 

Ook interessant!

Compendium Estate Planning 2014

Image5
Poll

Als er een voorziening komt waarbij het mogelijk is om notarieel geschoold en ervaren juridisch personeel op tijdelijke basis in te lenen dan zou ik daar gebruik van maken.
Nooit 22%
1 - 5 keer p/j 24%
6 - 10 keer p/j 25%
> 10 keer p/j 27%