Nieuws


Zolang over nietigheid splitsingsakte dagvaardingsproc...

12-01-2012

E is economisch eigenaar van de winkelappartementsrechten in een appartementencomplex. Bij akte van september 1994 is de splitsingsakte van 1983 gewijzigd, omdat appartementen zijn vergroot, nieuwe aandelen...

Lees meer »

Common European Sales Law (CESL) voor grensoverschrijd...

11-01-2012

Na meer dan 10 jaar discussie in Brussel over hoe het Europese contractenrecht er uit moet zien en in welke gevallen het van toepassing zou kunnen zijn, heeft de Europese Commissie haar ei gelegd. Er komt...

Lees meer »


Geen afstorting pensioenverplichtingen

10-01-2012

Partijen waren gehuwd buiten gemeenschap van goederen, met een niet uitgevoerd periodiek en een finaal verrekenbeding. De man is notaris en drijft zijn onderneming in de vorm van een BV. De vrouw heeft,...

Lees meer »

Pand gewaardeerd naar vrije verkoopwaarde bij...

09-01-2012

X is in 2004 vanuit zijn daartoe verbouwde eigen woning een accountantspraktijk gestart. Zijn woning heeft hij aangemerkt als ondernemingsvermogen en ingebracht tegen vrije verkoopwaarde van € 600.000...

Lees meer »


Samenwoners en erfrecht

05-01-2012

Auteur geeft eerst een overzicht van de diverse mogelijkheden die samenwoners (ongehuwd en geen g.p.) hebben om de erfrechtelijke situatie in te richten. Vervolgens wordt het successierechtelijke partnerbegrip...

Lees meer »

Het fideicommis: over de rechtsposities van de...

04-01-2012

Sinds het tv-programma Radar in maart 2010 kan het fideicommis (fc) rekenen op hernieuwde belangstelling. De auteur stelt onder meer de vraag aan de orde wanneer de verwachter zijn keuze tot aanvaarding of verwerping moet uitbrengen...

Lees meer »


Onder curatele gestelde mag testament maken van...

03-01-2012

A is onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis met benoeming van X tot curator. Vervolgens ontslaat de rechtbank X en wordt Y benoemd tot curator. In een handgeschreven brief aan de kantonrechter...

Lees meer »

Wetsvoorstel personenvennootschappen

02-01-2012

Het doek is definitief gevallen voor het Wetsvoorstel tot wijziging van titel 7.13 BW (personenvennootschappen). Op 7 oktober jongstleden heeft de ministerraad tot intrekking van het wetsvoorstel voor de vaststellingswet besloten...

Lees meer »


Positie executeur voor de erfbelasting

02-01-2012

De redactie van NTFR gaat in op de positie van de executeur voor de erfbelasting. De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen over de uitoefening van zijn taak geven (art. 4...

Lees meer »

Koper hoeft in casu financieringsvoorbehoud niet...

02-01-2012

K koopt een appartement van V met een financieringsvoorbehoud. K neemt de woning niet af stellende dat hij de financiering niet rond kan krijgen. V vordert de contractuele boete omdat K het beroep op ontbinding...

Lees meer »Volg ons op

Sdu LinkedInScherp in Notariaat twitterRSS Feed

Winkelwagen icon_cart

Gratis nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter als u de gratis ScherpinNotariaat e-nieuwsbrief wilt ontvangen met het laatste nieuws.


Volg ons op

Scherp in Notariaat Linkedin
Scherp in Notariaat
 
Scherp in Notariaat Twitter
 

Sdu Commentaar Relatierecht

Image5


Poll

Als er een voorziening komt waarbij het mogelijk is om notarieel geschoold en ervaren juridisch personeel op tijdelijke basis in te lenen dan zou ik daar gebruik van maken.
Nooit 21%
1 - 5 keer p/j 26%
6 - 10 keer p/j 24%
> 10 keer p/j 27%