Nieuws


Herziening heffingsrentesystematiek, einde aan...

20-06-2012

Vanaf 1 januari 2012 geldt er een nieuwe belastingrenteregeling. Op basis van deze regeling geldt dat belastingrente verschuldigd is als een aanslag wordt vastgesteld na 1 juli volgende op het belastingjaar...

Lees meer »

Reparatiewetgeving op komst met betrekking tot...

20-06-2012

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een drijvende woning (Marina) als ‘roerend’ moet worden aangemerkt, zodat over de verkrijging hiervan geen overdrachtsbelasting is verschuldigd ((...)). De staatssecretaris...

Lees meer »


Nakoming van lijfrentegift aan anbi door erfgenaam...

18-06-2012

X heeft wegens het overlijden van zijn grootmoeder een erfenis ontvangen en aanvaard. Tot de erfenis behoort een periodieke lijfrenteverplichting jegens een stichting die als anbi is aangemerkt. De periodieke...

Lees meer »

Betaalde hypotheekrente aandeel ex-partner aftrekbaar...

18-06-2012

M en V zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Op 1 november 2003 zijn zij duurzaam gescheiden gaan wonen. Uiteindelijk is de echtscheiding uitgesproken op 28 juni 2006. De woning is hierbij toegedeeld aan V...

Lees meer »


Wat zijn de gevolgen van de aanbiedingsplicht...

14-06-2012

Vraag: X bezit 100% van de aandelen in de persoonlijke houdstervennootschap BV X. Deze houdstervennootschap houdt een belang in een gemeenschappelijke werkmaatschappij. In de statuten van de werkmaatschappij...

Lees meer »

Wat is de reikwijdte van art. 9 lid 4 WBR (III...

13-06-2012

BV X verkrijgt de juridische eigendom van een aantal onroerende zaken. Op deze onroerende zaken wordt ten behoeve van H BV een recht van erfpacht gevestigd. Omdat H BV tot hetzelfde concern behoort, valt...

Lees meer »


Erfpachtconstructie succesvol bestreden met leerstuk...

13-06-2012

X heeft in september 2005 de echtelijke eigen woning verkocht aan een dochtermaatschappij van een bankinstelling. Bij overdracht heeft de bank tegelijkertijd het erfpacht- en het opstalrecht aan X en zijn echtgenote uitgegeven...

Lees meer »

ND Nieuw beleidsbesluit art. 10 SW blijft vragen...

15-05-2012

De redactie van NTFR bespreekt het nieuwe besluit van de staatssecretaris van Financiën betreffende de toepassing van art. 10 SW Notafax 2012, nr. 82*. In het besluit is onder meer een overgangsregeling opgenomen voor ouder...

Lees meer »


ND Geregistreerd partnerschap ter voorkoming van...

15-05-2012

Op grond van art. 3 lid 1 letter b WBR wordt de verdeling van een huwelijksgemeenschap waarin de verkrijger was gerechtigd als rechtverkrijgende onder algemene titel, niet als (belaste) verkrijging voor de overdrachtsbelasting aangemerkt...

Lees meer »

ND Ontbinding en bestuurdersaansprakelijkheid...

15-05-2012

Aan de hand van het vonnis van de Rechtbank Groningen van 5 augustus 2011, (...), gaat de auteur in op het feit dat het wettelijke systeem omtrent ontbinding en vereffening van een rechtspersoon niet geheel sluitend is...

Lees meer »Volg ons op

Sdu LinkedInScherp in Notariaat twitterRSS Feed

Winkelwagen icon_cart

Gratis nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter als u de gratis ScherpinNotariaat e-nieuwsbrief wilt ontvangen met het laatste nieuws.


Volg ons op

Scherp in Notariaat Linkedin
Scherp in Notariaat
 
Scherp in Notariaat Twitter
 

Ook interessant!

Compendium Estate Planning 2014

Image5
Poll

Als er een voorziening komt waarbij het mogelijk is om notarieel geschoold en ervaren juridisch personeel op tijdelijke basis in te lenen dan zou ik daar gebruik van maken.
Nooit 23%
1 - 5 keer p/j 24%
6 - 10 keer p/j 25%
> 10 keer p/j 27%