Nieuws


ND Blote eigendom onroerend goed valt onder tbs...

12-04-2012

X bezit in 2001 alle aandelen in D BV. De vader van X heeft het vruchtgebruik van onroerende zaken verkocht aan deze BV. X heeft bij het overlijden van zijn grootvader een deel van de blote eigendom van deze onroerende zaken geërfd...

Lees meer »

ND De nevenfuncties van een management-BV

11-04-2012

De auteur staat kort stil bij de regeling inzake de maximering van het aantal bestuursfuncties en commissariaten bij een ‘grote’ NV, BV of stichting, een en ander zoals deze is opgenomen in het wetsvoorstel bestuur en toezicht ...

Lees meer »


ND Is verdachte van moord op erflater onwaardig...

10-04-2012

In art. 4:3 BW is een aantal gronden genoemd die een erfgenaam onwaardig maakt om uit de nalatenschap voordeel te trekken. Een van deze gronden betreft de onherroepelijke veroordeling dat hij de overledene...

Lees meer »

ND Geslachtsnaamwijziging wegens overwegingen...

10-04-2012

Verzoeker, die is gehuwd en minderjarige kinderen heeft, heeft een verzoek ingediend strekkende tot verbetering van zijn geslachtsnaam in zijn geboorteakte, alsmede in de geboorteaktes van zijn minderjarige kinderen, van [...

Lees meer »


Verbod plaatsing schotelantenne op eigen kavel...

05-04-2012

V, eigenaar van een chaletpark, levert een kavel aan K. Volgens de algemene voorwaarden in de leveringsakte is een centraal antennesysteem aanwezig in het park en is het verboden zelf schotelantennes te plaatsen...

Lees meer »

Besluit informatieverstrekking notaris

05-04-2012

Met ingang van 1 januari 2012 zijn bepaalde gegevens uitgezonderd van de notariële geheimhoudingsplicht. Op grond van art. 25 lid 8 en 9 Wet op het notarisambt is een beperkte informatieplicht ingevoerd...

Lees meer »


Aftrek verbouwingskosten monumentenpand

04-04-2012

X is eigenaar van een appartement dat onderdeel uitmaakt van een voormalige koekfabriek. De koekfabriek is verbouwd tot tien appartementen Het appartement is voor X een eigen woning en is tevens aan te merken als monumentenpand...

Lees meer »

Flexibilisering BV-recht

04-04-2012

Naar verwachting zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel Flex-BV (Kamerstukken I, 31058) spoedig aannemen. Maar voordat het zover is, hebben de leden van de Eerste Kamer nog wel een drietal vragen over de...

Lees meer »


Wetsvoorstel echtscheidingsnotaris; een gemiste kans

29-03-2012

Op 1 maart 2009 werd de flitsscheiding afgeschaft. Dat was een streep door de rekening van het notariaat, dat met de flitsscheiding een mogelijkheid had om scheidingen buiten de rechter om te regelen....

Lees meer »

menlevers met en zonder contract

28-03-2012

In maart 2011 is het onderzoek gepubliceerd van de universiteit van Groningen en de Vrije Universiteit van Amsterdam naar de materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting...

Lees meer »Volg ons op

Sdu LinkedInScherp in Notariaat twitterRSS Feed

Winkelwagen icon_cart

Gratis nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter als u de gratis ScherpinNotariaat e-nieuwsbrief wilt ontvangen met het laatste nieuws.


Volg ons op

Scherp in Notariaat Linkedin
Scherp in Notariaat
 
Scherp in Notariaat Twitter
 

Ook interessant!

Compendium Estate Planning 2014

Image5
Poll

Als er een voorziening komt waarbij het mogelijk is om notarieel geschoold en ervaren juridisch personeel op tijdelijke basis in te lenen dan zou ik daar gebruik van maken.
Nooit 22%
1 - 5 keer p/j 25%
6 - 10 keer p/j 25%
> 10 keer p/j 27%