Nieuws


Samenwoners en erfrecht

05-01-2012

Auteur geeft eerst een overzicht van de diverse mogelijkheden die samenwoners (ongehuwd en geen g.p.) hebben om de erfrechtelijke situatie in te richten. Vervolgens wordt het successierechtelijke partnerbegrip...

Lees meer »

Het fideicommis: over de rechtsposities van de...

04-01-2012

Sinds het tv-programma Radar in maart 2010 kan het fideicommis (fc) rekenen op hernieuwde belangstelling. De auteur stelt onder meer de vraag aan de orde wanneer de verwachter zijn keuze tot aanvaarding of verwerping moet uitbrengen...

Lees meer »


Onder curatele gestelde mag testament maken van...

03-01-2012

A is onder curatele gesteld wegens een geestelijke stoornis met benoeming van X tot curator. Vervolgens ontslaat de rechtbank X en wordt Y benoemd tot curator. In een handgeschreven brief aan de kantonrechter...

Lees meer »

Wetsvoorstel personenvennootschappen

02-01-2012

Het doek is definitief gevallen voor het Wetsvoorstel tot wijziging van titel 7.13 BW (personenvennootschappen). Op 7 oktober jongstleden heeft de ministerraad tot intrekking van het wetsvoorstel voor de vaststellingswet besloten...

Lees meer »


Positie executeur voor de erfbelasting

02-01-2012

De redactie van NTFR gaat in op de positie van de executeur voor de erfbelasting. De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen over de uitoefening van zijn taak geven (art. 4...

Lees meer »

Koper hoeft in casu financieringsvoorbehoud niet...

02-01-2012

K koopt een appartement van V met een financieringsvoorbehoud. K neemt de woning niet af stellende dat hij de financiering niet rond kan krijgen. V vordert de contractuele boete omdat K het beroep op ontbinding...

Lees meer »


Non-conformiteit en klachtplicht

02-01-2012

K koopt van V aan derden verhuurde kantoorgebouwen. Als K constateert dat een deel van het gekochte tegen een lagere prijs is verhuurd dan waarmee hij bij de bepaling van de koopprijs rekening heeft gehouden, stelt K dat sprake is van non...

Lees meer »

Uitleg anti-speculatiebeding en boetebeding

24-12-2011

K koopt een perceel van de gemeente (G). De leveringsakte bevat algemene voorwaarden met een anti-speculatiebeding en een bepaling dat binnen twee jaar na datum van ondertekening van de overdrachtsakte...

Lees meer »


Huwelijk en geregistreerd partnerschap groeien...

23-12-2011

Kort geleden is de consultatieversie van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van Boek 1 BW en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling...

Lees meer »

Rapport ‘Koude uitsluiting’

21-12-2011

Auteur bespreekt in haar bijdrage het rapport ‘Koude uitsluiting’, in 2011 geschreven door onderzoekers die zijn verbonden aan de rijksuniversiteit Groningen en de vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het WODC...

Lees meer »Volg ons op

Sdu LinkedInScherp in Notariaat twitterRSS Feed

Winkelwagen icon_cart

Gratis nieuwsbrief

Laat uw gegevens achter als u de gratis ScherpinNotariaat e-nieuwsbrief wilt ontvangen met het laatste nieuws.


Volg ons op

Scherp in Notariaat Linkedin
Scherp in Notariaat
 
Scherp in Notariaat Twitter
 

Sdu Commentaar Relatierecht

Image5


Poll

Als er een voorziening komt waarbij het mogelijk is om notarieel geschoold en ervaren juridisch personeel op tijdelijke basis in te lenen dan zou ik daar gebruik van maken.
Nooit 21%
1 - 5 keer p/j 26%
6 - 10 keer p/j 24%
> 10 keer p/j 27%